Er det riktig at staten finansierer religion og livssyn

NRKs Brennpunkt-dokumentar, «Guds utvalgte», vil gi deg en god pekepinn på om statlig finansiering av dette er veien å gå.

Dokumentaren til NRK kommer med denne introduksjonen:
Sosial kontroll, rike leiarar og utlevering av seksuelle detaljar. NRK har undersøkt fleire kristne, lukka trussamfunn.

Hvis du ikke har sett dokumentaren, så er den absolutt verdt noen timer. Kanskje du også stiller deg spørsmålet: «Er det dette det norske folk støtter med sine skattepenger?» Ja, man kan jo lure.

Det generelle inntrykket man sitter igjen med etter å ha sett dokumentaren, er at dette er dyktige ledere, strategiske og gode til å få tillit til mennesker. En tillit som kanskje misbrukes mer enn det gjør godt? Uansett, så har denne dyktigheten gjort at lederne i toppen av pyramiden har bygget seg enorme formuer, og de gjør alt for å beholde sin makt og sin posisjon. Her finner du dokumentaren «Guds utvalgte«.

Dokumentaren i sin helhet består av 3 deler:

  • Del 1 – «Smiths venner»
  • Del 2 – «Jehovas vitner»
  • Del 3 – «Guds menighet»

Hvem skal finansiere dette – og hva slags summer er det snakk om?

Er det riktig at det er samfunnets oppgave å sikre finansering? Mange mener at det ikke er det offentliges oppgave å støtte trossamfunn, men lytter politikerne? Det ser virkelig ikke slik ut, da støtten ser ut til å øke for hvert år.

Det er store summer det er snakk om. Penger som kunne ha blitt brukt på helt andre måter, for å hjelpe mennesker i Norge som virkelig trenger en hjelpende hånd i en tung hverdag, istedenfor å finansiere store bygg som skal huse tro og mennesker som blir kontrollert og styrt av mektige ledere. Guds hus eller hva det enn måtte være at «vi» tror på, er ikke i et bygg med fire vegger, men i hver og en av oss som velger å tro. Tro er noe personlig og ikke noe som bør settes i et system.

Enorme summer som brukes på feil område?

Det blir hvert år utbetalt flere milliarder kroner i tilskudd til tros- og livssynssamfunn, inkludert kirkebygg og gravplasser.

I 2018 fikk den norske kirke noe over 2 milliarder kroner, mens andre trossamfunn fikk rundt 350 millioner kroner, men ikke nok med det. Det blir også gitt tilskudd fra kommunene på rundt 4 milliarder kroner.

Det er nå over 800 trossamfunn i Norge som mottar offentlig støtte.

Trossamfunnene tar loven i egne hender

Jehovas vitner har et eget domsutvalg som håndterer alvorlige saker internt, utenfor det norske rettssystemet. Dette er saker som handler om grove lovbrudd og om sexlivet til medlemmene. Les mer om dette i Aftenbladet.

En rekke av disse menighetene (også de muslimske) viser at det praktiseres blant annet en streng kjønnssegregering, også blant barn. I tillegg får ikke barn den samme opplæringen som andre barn i Norge får – da skolgangen er sterkt preget av begrensninger på informasjonskilder. Digitale medier er ikke tillatt for mange, og det er kun menighetenes interne kilder som må benyttes.

Hvem svikter barna?

Fylkesmannen har et ansvar, det samme har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Fylkesmannen registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk som vist i dokumentaren «Guds menighet» et varsel om barna i Guds menighet – som handlet om at disse barna isoleres fra omverdenen uten mulighet for å ta egne valg, ha venner eller kjæreste, og de blir opplært i en dommedagslære. Følger man ikke reglene, så vil man brenne i helvete, følelser skal ikke snakkes om, homofili er en synd og mye mye mer. I denne varslingssaken, så valgte Bufdir å varsle barnevernet. Brennpunkt tok kontakt med barneverntjenesten i de to kommunene det gjaldt etter et år hadde gått, men de ønsket ikke å stille til intervju. Bufdir visste heller ikke hva kommunene hadde gjort/ikke hadde gjort i denne saken.

Når man hører om dette, så kan man tenke seg hvilket press og en tragedie dette er for små barn og unge. De skal ikke utsettes for slikt, og det er trist å se at Norge med forholdsvis oppegående politikere i spissen ikke foretar seg noe i denne saken.

Makt, penger og nettverk gjør at alle kan kjøre sitt eget løp

Brunstad Christian Church kom raskt på banen med sin egen video, etter at Brennpunkt-dokumentaren ble sendt på NRK. Er dette en video som har som mål å forsvare og renvaske Brunstad Christian Church – eller er formålet noe enda dypere strategisk; å skape forvirring blant medlemmene, slik at «forvirring skal føre til at saken sakte men sikkert svinner hen, fordi det er vanskelig å vite hva og hvem man skal tro på»? Videoen handler om Psy-Group og Brennpunkt, så du må nesten gjøre deg opp din egen mening. Kanskje klarer BCC å overbevise medlemmene med denne videoen og annen intern informasjon, hvis det er intensjonen? Det meste er mulig med nok penger og dyktige folk som vet hvordan de skal formidle et budskap med overbevisning i digitale kanaler. Det kan også være at BCC har sitt på det rene, og at det faktisk er noen som motarbeider BCC. Svaret får vi kanskje aldri – men i mellomtiden kan du se BCCs egen informasjonsvideo.

Hva er det som gjør at religiøse menigheter kan kjøre sitt eget løp?

Makt, penger og nettverk gjør at man kan få til mye. Noen politikere er selv medlem i enkelte av disse trossamfunnene og har gjennom sitt verv en sterk påvirkningskraft på det politiske miljøet og viktige ressurspersoner – noe som kanskje kan være svært uheldig. Da taler de «sin egen sak» og ikke befolkningens sak.

Føler du deg bekvem når du nå har fått en innsikt i hva som skjer i Norge på dette området? Er det slik vi sikrer rettighetene, friheten og tryggheten til barn og unge i Norge? Når mener du at statsstøtten og «dine og mine» penger bør gå til et bedre formål enn disse religion og livssyn?

SjekkPulsen.no