Landbrukseiendommer på billigsalg

Har vi mange nok unge som vil bo på bygda – til å ta over alle landbrukseiendommene som snart vil flomme over i markedet?

Seint i april 2019 kom SSB med tall som viste at hver tredje eier av landbrukseiendom var 67 år eller eldre.

54.000 landbrukseiendommer var i 2018 eid av personer som hadde fylt 67 år ved utgangen av året. Dette utgjorde ca. en tredjedel av de totalt 170.000 eiendommene som hadde personlig eier, og det har ikke skjedd store endringer siden den gang.

Trenden er den, at landbrukseiendommer fraflyttes og det blir færre bosatte i utkantstrøk.

Hva betyr dette for landbruket, og det å sikre produksjonen i Norge? Hva med kulturen og historien?

Utfordringene er mange, og vi har gjennom flere år sett nedbygging av jordbruksareal – til fordel for boliger, veier og industri. Samtidig blir det færre av de som velger å bo på gård, som vil være bonde. Driften videreføres ikke, og legges da ned.

«Et liv på gård» kan være idyllisk, og det er nok derfor enkelte ønsker en plass for seg selv. Med dagens muligheter med hjemmekontor og jobbing via nett, så kan man ofte opprettholde det yrket man har, til tross for endring av bosted langt unna arbeidsstedet.

Selv om man flytter ut av byen og kanskje på landet, så foretrekker mange å ha det mest mulig behagelig. En jobb som bonde er nok kanskje ikke like fristende, dersom man kan sitte i godstolen foran PC-en i arbeidstiden. Etter arbeidstiden går man ut, nyter gårdslivet – uten å måtte tenke på vanlige oppgaver som det å være bonde innebærer. Da får man i både pose og sekk, mens kulturen og historien vil komme til å endres dramatisk årene fremover.

Kanskje det er akkurat Du som ender opp med å kjøpe et nedlagt småbruk, og har hjemmekontor «på landet».. en gang i fremtiden?

Ansattnett.no / SjekkPulsen.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook