Prosjekter med grønn ammoniakk må stoppes

Hydrogen har vært i vinden i noen år, men nå snakkes det om ammoniakk som fremtidens drivstoff. Formålet er å kutte i utslippene fra skipsfart og industri – og et løft for det «grønne skiftet».

Klimatiltak uten langsiktig tenking og konsekvensvurdering

Store aktører i Norge og rundt om i verden mener at denne satsingen som nå gjøres, vil være et av de største klimatiltakene for årene fremover.

Samtidig er det en rekke utfordringer. «Why the shipping industry is betting big on ammonia» viser et godt bilde av utfordringene på veien videre, både når det gjelder teknologien og løsninger for å få dette til, men også de mer alvorlige konsekvensene som kan skje.

Et kort sitat: «As green ammonia slowly scales up, the shipping industry will have to solve some other problems. The top concern is ammonia’s toxicity. In concentrated form, the pungent, colorless gas can be deadly. In January 2020, a spill of nearly 3,000 liters of liquefied ammonia fertilizer in Illinois sent more than 80 people to the hospital with chest pain, eye irritation, cough, and severe headache. Ammonia manufacturers and distributors must follow strict handling and safety guidelines to minimize the potential for disaster. To use ammonia fuel, ships will need additional safety equipment, such as emergency ventilation and gas-absorption systems«.

Artikkelen «Grønn ammoniakk: Klimavennlig drivstoff for lange distanser og tunge oppgaver» viser hvordan det nå satses.

Er dette å gamble med miljøet?

Miljøvernorganisasjoner må på banen for å se mer på problemstillingen. Er dette en «innovativ grønn idé» som vil løse det energibehovet næringen har på en god og miljørettet måte – eller er «konseptet» en billig omstillingsløsning for å tjene mest mulig penger gjennom et midlertidig «miljøtiltak» – som har altfor store negative konsekvenser? Hva er den sittende regjering sine synspunkter på denne saken?

På de store verdenshav i dag, så fraktes det store mengder ammoniakk som har vist seg å gi fatale konsekvenser for både mennesker og dyr når uhell skjer.

Skal man gamble med naturen og risikere å ødelegge verdifulle ressurser til lands og til havs ved å innføre løsninger som kan ha et enormt skadepotensiale ved verste tenkelige scenarier? Antallet negative hendelser vil nok skje i langt større grad enn i dag hvis skipsfarten benytter ammoniakk som drivstoff.

Hvilke konsekvenser kan lekkasje og utslipp av ammoniakk medføre?

Vi skal her se på noen punkter fra Water Research Center, «Ammonia in Groundwater, Runoff, and Streams«.

Et utdrag følger:
«Ammonia levels in excess of the recommended limits may harm aquatic life. Ammonia toxicity is thought to be one of the main causes of unexplained losses in fish hatcheries. Although the ammonia molecule is a nutrient required for life, excess ammonia may accumulate in the organism and cause an alteration of metabolism or increases in body pH. Different species of fish can tolerate different levels of ammonia but, in any event, less is better. Rainbow trout fry can tolerate up to about 0.2 mg/L while hybrid striped bass can handle 1.2 mg/L.

Fish may suffer a loss of equilibrium, hyperexcitability, increased respiratory activity and oxygen uptake, and increased heart rate. At extreme ammonia levels, fish may experience convulsions, coma, and death. Experiments have shown that the lethal concentration for a variety of fish species ranges from 0.2 to 2.0 mg/L. Trout appear to be most susceptible of these fish and carp the least susceptible.

At higher levels (> 0.1 mg/liter NH3), even relatively short exposures can lead to skin, eye, and gill damage. Slightly elevated ammonia levels falling within the acceptable range may adversely impact aquatic life. Fish may experience a reduction in hatching success, reduction in growth rate and morphological development, and injury to gill tissue (i.e., hyperplasia), liver, and kidneys. Hyperplasia – the gill filaments are swollen and clumped together, reducing the fish’s ability to ‘breathe.’

Elevated levels can also lead to ammonia poisoning by suppressing normal ammonia excretion from the gills. If fish are unable to excrete this metabolic waste product there is a rise in blood-ammonia levels resulting in damage to internal organs. The fish response to toxic ammonia levels would be lethargy, loss of appetite, laying on the pond bottom with clamped fins, or gasping at the water surface if the gills have been affected. Unfortunately, this response is similar to the response to poor water quality, parasite infestations, and other diseases.

Experiments have shown that exposure to un-ionized ammonia concentrations as low as 0.002 mg/L for six weeks causes hyperplasia of the gill lining in salmon fingerlings and may lead to bacterial gill disease».

Ja, det er gjort mye forskning på bruken av ammoniakk og konsekvenser på ulike nivå ved bruk av ammoniakk som drivstoff. «Risk identification and mitigation (Safe and effective application of ammonia as a marine fuel)» av De Vries gir en god oversikt over risikoanalyse og forebyggende tiltak på området.

«A Roadmap to the Ammonia Economy» går enda mer i dybden, men svakheten her er at miljøkonsekvenser og den katastrofale påvirkningen på miljøet en uønsket hendelse kan ha, blir altfor lite fokusert på. Fokuset er helt feil, spesielt når man har søkelyset på økonomiske gevinster for transportsektoren og de fordelene ammoniakk gir – fremfor å ta miljøet mer på alvor.

Et søk i Google gir en rekke treff på lekkasjer av ammoniakk under frakt – noe som viser at uheldige hendelser har skjedd, og garantert vil skje i fremtiden. Her er kun noen få artikler tatt med, men listen kunne ha vært enda lenger.

Disse eksemplene viser utslipp og lekkasjer ved frakt, men hva med tanker fulle av ammoniakk som drivstoff og i industrien når uhell skjer? Det er mange typer uhell som skjer i både skipsfarten og industrien, og konsekvensene vil ikke bare være store for oss mennesker, men for liv både på land og til havs.

Artikler du bør lese for å få et dypere innblikk i konsekvensene ved økt bruk av ammoniakk:

Er du opptatt av riktige prioriteringer for miljøet – del artikkelen videre, slik at vi sammen kan fokusere på de beste løsningene for miljøet!

SjekkPulsen.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook