OM SJEKKPULSEN.NO

SjekkPulsen.no – nettstedet for deg som savner artikler fra «litt andre» synsvinkler. Vi stiller spørsmål, ser flere sider av en sak, gir råd – men prøver også å gi nyttig veiledning gjennom flere av våre artikler.

SjekkPulsen.no er en politisk uavhengig mediekanal. Vi jobber for demokrati, ytringsfrihet, rettferdighet, effektiv og fornuftig bruk av ressurser.

SjekkPulsen.no skal være en kanal som tar tak i de temaene som ikke tas alvorlig nok av politikere og andre «fagpersoner». Det kan også være saker fra journalister vi vil ettergå i sømmene for å analysere både riktighet av innholdet, men også bakgrunnen for eventuelle fremstillinger. Samtidig ønsker vi å belyse flere sider av en sak, slik at de beste valgene kan tas av personer med mulighet for påvirkning og makt. Vi holder ikke parti med noen, men vi stiller spørsmål for å skape tanker og engasjement.

Vi vil selvsagt også skrive om dagligdagse tema som opptar de fleste om det meste. Kanskje du får en litt annerledes vinkling på artikler enn du er vant med. Det er i alle fall vårt mål. Vi skal se saker fra flere sider, gi råd og prøve å bygge positiv energi selv om utgangspunktet kanskje er av negativ karaktér.

SjekkPulsen.no følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Har du saker du ønsker vi skal grave i? Ta kontakt på post@sjekkpulsen.no