Rørende historier fra mennesker med verdifull livserfaring

Vi mennesker er spesielle på hver vår måte. Alle har ulike historier å fortelle, gjennom erfaringer på godt og vondt opp igjennom livet. Ved å inkludere og ikke minst ha en åpen og ærlig dialog, så kan vi lære mye om og av hverandre.

Vårt eget liv kjenner vi godt, men vi vet aldri hva andre mennesker har gått eller går igjennom. Det er derfor alltid viktig å bry seg, og være et godt medmenneske. Skulle man selv komme i en utfordrende situasjon i livet (noe vi ikke alltid selv har kontroll over), så er også håpet at andre mennesker vil se, høre og hjelpe en.

Ulikheter er flott, og vi må akseptere hverandre for den vi er. Dessverre skjer det altfor ofte at mennesker blir dømt og stemplet – uten engang å kjenne personen. Hvorfor uttaler man seg om andre mennesker før man har hørt vedkommendes historie og dagens livssituasjon?

Hvorfor utnyttes menneskers godhet? ..og hvorfor gjør vi ikke mer for de vi ser trenger en hjelpende hånd i livet?

Vi må stille opp for hverandre

Livet er for noen mennesker både hardt og vondt. Av og til er det også tilfeldigheter som leder oss i den ene eller den andre retningen, eller rett og slett feilslåtte vurderinger og feil valg – eller det å ha blitt presset og «lurt inn i noe».

Årsakene til veiene man går – eller uheldige situasjoner man kommer i, kan være mange. I enkelte sammenhenger handler det om å komme tilbake på rett spor, på egenhånd eller ved en utstrekt hånd fra andre.

Akkurat derfor må vi alle bli flinkere til å «se mennesker», bli kjent med de rundt oss – prøve å forstå, og legge til side forutinntatte meninger, «sære holdninger» og fordommer, så godt det lar seg gjøre.

Intervjuer som gir deg et nytt perspektiv på livet

Mennesker i sårbare livssituasjoner kan lett utnyttes, og i videoene under, så blir vi kjent med interessante og flotte personligheter – som alle har sitt å stri med. De lever, blomstrer og jobber seg gjennom livet – selv med tunge skuldre, vonde minner og en trist og hard fortid.

Dette er forbilder som vi alle har noe å lære av, og det er ikke slik at de nødvendigvis har valgt dette livet selv. Ikke alle har muligheter, slik mange av oss har. De er sterke mennesker med verdifull livserfaring, og mennesker som kan vise oss hva som må forbedres i samfunnet – og hvordan vi skal være mot hverandre.

Videoene snakker for seg selv. De viser en hard side av livet som er nokså ukjent for mange i det daglige – og dette er mennesker som på tross av urettferdighet og tøff motstand – faktisk klarer å vise verden at det er mulig å reise seg.

Intervju med Sonya (Crystal Meth og Ecstasy avhengig)

En vond oppvekst og stadige utfordringer hele livet – men allikevel så sterk og reflektert.

Intervju med Orylan (stripper fra Houston – Texas)

«Familiens sorte får» – med de konsekvensene det ga, men hun gikk allikevel sin egen vei.

Intervju med Psycho (tidligere Skinhead)

“I grew up around weapons, drugs and violence with parents who didn’t love me”.
Oppvokst i et feil miljø, uten egne valg som barn, uten rollemodeller og uten trygghet – det gir konsekvenser. Hans ærlighet, refleksjoner og tanker i dag viser at mennesker kan forandre seg, selv uten hjelp, men veien kan være tung og ensom.

Intervju med Ronnie (heroin-avhengig)

Det eneste hun ønsket seg, var en venn. Mobbing og det å bli fryst ut setter varige spor i livet.

Intervju med Ronnie – etter 4 måneder

Hvordan går det med Ronnie, og hva skjedde etter at intervjuet med henne tok av på internett? Svaret får du i videoen under.

Verdifull kompetanse – bare de får muligheten

Vi er alle forskjelle som mennesker, og hvor kjedelig hadde det ikke vært hvis alle var helt like? Ulikheter former samfunnet, og ulikheter gir blant annet virksomheter en ekstra styrke ved å ha ansatte som har ulik kompetanse og livserfaring.

Det å ha ansatte hvor alle tenker likt, det gjør ikke at en bedrift vokser slik den kunne ha gjort. Akkurat derfor er mennesker med varierende livserfaring gull verdt og noe samfunnet trenger på alle områder.

Vi må se hverandre, vi må bry oss, vi må gi muligheter og vi må kjempe for rettferdighet og inkludering.

SjekkPulsen.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook