Angst for møter - Kom deg opp og fram i arbeidslivet

Er du sugen på større utfordringer eller bare ønsker å bli sett for den kompetansen du har? Da har du med stor sannsynlighet en jobb å gjøre, siden du har klikket deg inn på denne artikkelen, men fortvil ikke. Denne artikkelen vil hjelpe både ledere og ansatte på vei mot målet – og kanskje er du en av dem som trenger noen nyttige tips på veien?

Blir du oversett?

Har du kjent på følelsen av å bli oversett? Har du mye å bidra med, men få lytter? Hvordan skal du få din kompetanse synlig? Det er mange spørsmål og utfordringer både ansatte og ledere har, og akkurat derfor er det viktig å jobbe med dette som alt annet. Man må «starte et sted», finne ut av hva status er for ens egen del – definere eventuelle hindre og legge en strategi.

Får du respekt kun på grunn av din tittel som leder?

Kanskje er du en leder som føler at du får respekt fordi du har tittelen leder – og ikke basert på din kompetanse, som du gjerne vil få frem? Det å vise at du som leder faktisk kan mer enn kun å lede, det vil være et stort pluss. Tidligere var det slik at ledere kun hadde behov for lederkompetanse. I dag er verden veldig annerledes. Spesielt med tanke på den teknologiske utviklingen som går enormt raskt. Det holder ikke for ledere å kun lede. Ledere må også forstå seg på virksomheten og fagområdene rundt, se «ting» i sammenheng og vite hvordan man skal lede basert på en rekke faktorer.

Hvor bør du starte?

En del av den personlige utviklingen som mange av oss ønsker, begynner med å «bli kjent med seg selv» på godt og vondt – og sterke og svake sider. Uten å ta tak i dette, så er vi ikke klare til å starte på resten av jobben. Det kan være jobben for å bli sett, få tillit og føle at din kompetanse og dine personlige egenskaper blir verdsatt.

Det å vedlikeholde og oppdatere egen kompetanse vil alltid være en medvirkende faktor til at du skal få tillit, ansvar og utvikle deg selv. Ikke gape over for mye, men fokuser på et fåtall områder som interesserer deg. Det er enklere å bli god i noe man trives å jobbe med, enn områder som en ikke har et «personlig og tiltrekkende» forhold til.

Fungerer virksomheten og fungerer ledelsen?

Mange ledere legger opp til kompetansedeling i sine virksomheter, men uten å selv dele. Dette kan være svært negativt for de ansatte. Som leder bør man derfor involvere seg mer, og vise at «alle spiller på lag». Som leder vil man også få økt tillit og respekt ved at «man selv gir av seg selv som leder».

Det er enormt viktig at virksomheter har oversikt over de ansattes kompetanse, og bruker kompetansen som allerede finnes – noe mange virksomheter må jobbe mye med for å forbedre rutiner og praksis på. Her er det også store kostnader å spare ved å bruke intern eksisterende kompetanse. Dette vil også være med på å motivere de ansatte.

Mange virksomheter leier som nevnt inn eksterne konsulenter, selv om de har kompetanse internt. Det kan være at de ikke stoler nok på egne ansattes kompetanse, noe som gjør at man bør sette spørsmålstegn ved både organisasjon og ledelse – og hvordan man bygger og bruker kompetanse internt. I tillegg bør du som ansatt stille deg spørsmålet: «Er dette et sted jeg ønsker å jobbe, hvor man verken får tillit eller muligheter?» Vi har alle ett liv, og vi ønsker alle å få mest mulig ut av livet, enten ved å vokse karrieremessig, eller å ha en jobb som gjør godt for kropp og hode.

Strategi og psykologi

Strategi og psykologi kommer man ikke utenom når man er inne på områdene personlig utvikling og kompetanseutvikling. Det som går igjen av spørsmål og bekymringer fra både ledere og ansatte, er: Hvordan unngå angst og nerver?

Mange sliter i de samme type situasjoner, mens andre har mer spesifikke utfordringer. Allikevel vil du her få noen tips som er av den mer «generelle» typen:

Angst og nerver ved møter

  • Vær forberedt (dette er regel nr. 1, som vil redusere sannsynligheten for at du vil «slite» på møtet – ved at andre ser at du ikke er forberedt eller ikke kan dine saker)
  • Det er lurt å bli kjent med deltakerne på møtet i forkant
  • Fokuser på de fagområdene du kan, og ikke begi deg inn i diskusjoner hvor andre på møtet har sin ekspertkompetanse (da vil du kunne unngå pinlige situasjoner)
  • Hold deg rolig hvis noen prøver å krangle med deg, og argumenter godt faglig hvis du har noe å bidra med – hvis ikke, så må du beholde roen og ikke gi tilbake de samme følelsene
  • Vet du at noen på et møte vil stille deg til veggs, så sett deg ved siden av vedkommende. Mennesker er mindre komfortable med å «angripe» noen som sitter ved siden av en – og strategisk plassering gjør at du kan «erobre en plass i flokken til den andre – og når andre mister sin flokk, så føler de seg mer utsatt»
  • Se på møter som noe interessant, og sørg for at du har en positiv innstilling. Du skal selvsagt si din mening, dersom møter til stadighet viser seg å være lite meningsfulle og effektive – men dette kan man også si ifra om med en positiv tone. En god møtekultur er viktig, hvor man holder seg til temaet og fokuserer på resultater

SjekkPulsen.no

Trykk på Facebook-ikonet for å dele på Facebook
Share on facebook
Facebook